Teach me to Help.

Eliminăm barierele existente care limitează accesul la educație, dezvoltare și incluziune pentru persoanele cu dizabilități.
Dezvoltarea abilităților asistenților sociali în proiectare și integrare de programe digitale pentru dezvoltarea personală și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
Obiectivele specifice ale proiectului
  • creșterea competentelor în proiectarea și dezvoltarea unui curs online, (realizare design curs online, concepere curs online)
  • creșterea competențelor în comunicare eficienta pentru mediul digital, flexibilitate în comunicarea online.
  • creșterea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor implicate în proiect.
  • consolidarea capacității organizațiilor implicate în proiect de a lucra la nivel transnațional și intersectorial
Rezultatele proiectului nostru

Ghid practic pentru proiectarea și dezvoltarea unui curs în mediul online

Video curs - Comunicare eficienta în mediul online

Formarea și instruirea unui număr de persoane din grupul țintă

Parteneri