Activități.

Elaborarea unui ghid practic și a unor cursuri de formare - Obiectivul specific al pachetului de lucru este de a crește competențele în proiectarea și dezvoltarea unui curs online (proiectare de cursuri online, dezvoltare de cursuri online) adaptat la caracteristicile persoanelor cu dizabilități.

Elaborarea unui curs video digital și a unor cursuri de formare - Obiectivul specific al pachetului de lucru este de a crește abilitățile de comunicare eficientă pentru mediul digital, flexibilitatea în comunicarea online, adaptată la caracteristicile persoanelor cu dizabilități.

Evenimente de multiplicare - Multiplicarea și diseminarea rezultatelor proiectului vor fi realizate prin intermediul mai multor evenimente internaționale.

Întâlniri transnaționale de proiect și sesiuni de formare - Obiectivele specifice ale acestui pachet de lucru sunt:

  • - consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial
  • - să îmbunătățească cooperarea dintre grupurile de lucru, coordonarea, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor în cadrul proiectului prin interacțiuni și coordonare în prezența
  • - consolidarea schimbului de bune practici la nivel european în domeniul e-learning
  • - creșterea competențelor partenerilor în domeniul e-learning prin formarea personalului partenerilor în cadrul a 3 cursuri de formare profesională
  • - schimbul de competențe profesionale între membrii personalului
  • - creșterea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor și instituțiilor implicate în proiect.